Έλεγχοι ανάμεσα σε Service

Πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι ή κάθε 1000 χλμ ελέγξτε και συμπληρώστε εάν χρειάζεται:

– Τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα
– Την στάθμη του ψυκτικού υγρού
– Την πίεση των ελαστικών

Σε δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας είναι αναγκαίο να γίνουν μερικές εργασίες στα ενδιάμεσα των αναφερθέντων χρονικών διαστημάτων συντήρησης. Αυτό ισχύει κυρίως για την αλλαγή του λαδιού του κινητήρα (κίνηση σε άσχημες κυκλοφοριακές συνθήκες), καθώς και για τον καθαρισμό ή την αλλαγή του φίλτρου αέρα (κίνηση σε περιοχές με πολλή σκόνη).

Ο υπεύθυνος των service στο συνεργείο μας, θα σας συμβουλεύσει αν επιβάλλεται να γίνουν τέτοιες εργασίες στο αυτοκίνητο σας.
Σε περίπτωση μικρού αριθμού χιλιομέτρων ετησίως, ανεξάρτητα από τις συνθήκες χρήσης, σας συστήνουμε τα παρακάτω:

– Κάθε δύο χρόνια αλλαγή αντιψυκτικού υγρού φρένων
– Κάθε 4 χρόνια έλεγχος ή αλλαγή ιμάντα χρονισμού